Диспетчерлер қызметі бөлімі

Бөлімі басшысы

 

Мырзаханова Алтынкул Құлмаханқызы

 

Корреспонденция үшін:

Қазақстан Республикасы , 161200 Түркістан қ.

Университет қалашығы, ректорат ғимараты Қожа Ахмет Ясауи университеті N 312 кабинет

Тел: +7(72533) 6-36-36 ішкі номер 1253

Е-mail.ru:  @iktu.kz

 

 

Диспетчерлер қызметі бөлімі Академиялық сұрақтар бойынша департаменті құрылымына енеді. Диспетчерлер  қызметі бөлімінің міндеттері:

Жаңа оќу жылында әр семестрге сабаќ кестесін, емтихан кестесін

1. Бакалаврларға

2. Магистратураға

3. Докторантураға

4. Сырттай  және қашықтықтан оқыту орталығына

5. Дайындық тіл үйрету, Тіл білімін жетілдіру курсына

дайындауѓа;

Барлық факультет деканы, Оқу үдерісін ұйымдастыру бөлімінің бастығы, факультет диспетчері  ќол қояды, Оқу ісі жөніндегі вице-президентпен бекітіледі.

Мамандықтардың сабақ кестелерінің, емтихан кестелерінің түп нұсқалары сақталады. Деканат, кафедраларға көшірмесі беріледі.

  1. Аудиториялыќ ќорды   студенттердіњ  сабағын және µзіндік ж±мысын µткізу ‰шін тиімді бµлуге;
  2. Университетінің  аудиториялыќ жєне зертханалыќ ќорын есепке алып, оны  сабақ кестесіне пайдаланып тексеріп отыруға;
  3. Мамандыќтар бойынша єр семестрге сабаќ кестесін ќ±растыру ‰шін сызбаға байланысты кафедралардан жүктеме,  айлық мәлімдеме,  ±сыныс алуѓа;
  4. Сабақ кестесі бойынша сабақ тексеріп, мәлімет беріп отыруға;
  5. Құжаттарды іс номенклатурасына сәйкес белгіленген форма бойынша жүргізуге.

 

 

Дисптечерлер қызметі бөлімінің қызметкерлері:

 

Ақпараттық технологиялар және инженерлік факультеті диспетчері

Есқараева Айгерім Ирсимбетовна

Тел: +7(72533) 6-36-36 ішкі номер 1112

Е-mail.ru:  iktu.kz

 

Филология факультеті диспетчері

Былантиева Гулмира Құдайбергенқызы

Тел: +7(72533) 6-36-36 ішкі номер 1254

Е-mail.ru:  iktu.kz

 

Жаратылыстану  факультеті диспетчері

Шойбекова Айгерім Құдярханқызы

Тел: +7(72533) 6-36-36 ішкі номер 1246

Е-mail.ru:  iktu.kz

 

Экономика факультеті диспетчері

Алибаева Элмира

Тел: +7(72533) 6-36-36 ішкі номер 1254

Е-mail.ru:  iktu.kz

 

Спорт және Өнер факультеті диспетчері

Мырзаханова Айгерім Құлмаханқызы

Тел: +7(72533) 6-36-36 ішкі номер 1253

Е-mail.ru:  iktu.kz

 

Тарих-педагогика, заң  факультеттері диспетчері

Жұмабек Ұлбосын

Тел: +7(72533) 6-36-36 ішкі номер 1253

Е-mail.ru:  iktu.kz