Әдістемелік бөлім

 

Орманов Нұрлан Керимбекович

Әдістемелік бөлім басшысы
ф-м.ғ.к., ХҚТУ профессор
 
Адрес: Қазақстан Республикасы, 161200, Түркістан қ.,
Университет қалашығы, ректорат ғимараты Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті № 307 кабинет.
 
Тел: +7(72533) 6-36-36 ішкі номер 1019
         +7(72533) 6-36-6

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

Әдістемелік бөлім

 

Әдістемелік бөлім университеттің Академиялық мәселелер жөніндегі департаментінің құрылымына енеді. Әдістемелік бөлімнің міндеттері:

- ҚР БҒМ нормативті нұсқау құжаттарына, ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына, университет басшыларының бұйрықтарына және өкімдеріне сәйкес білім беру үдерісін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету;

- университеттің әлемдік білім беру кеңістігіне енуіне ат салысу;

- оқытудың кредиттік технологиясына сәйкес университеттің құрылымдық (факультет, кафедра) бөлімдерінің әдістемелік жұмыстарын ұйымдастыру және үйлестіру;

- еңбек нарығы, кредиттік оқыту технологиясы талаптарын ескере отырып мамандықтың жұмыс оқу жоспарларын, пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін, элективті пәндер каталогын әзірлеуде факультеттер мен кафедралардың жұмыстарын ұйымдастыру;

- оқытудың жаңа тенхнологиялары мен әдістерін зерделеу, талдап қорыту және оқу үдерісіне ендіру;

- оқу үдерісін ұйымдастыруды жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындауға, жоғары білім беру мәселелері бойынша конференциялар мен семинарлар ұйымдастыруға қатысу;

- ұйымдастыру, бақылау жүйесін және студенттердің өзіндік жұмысн жетілдіру;

- оқу-әдістемелік сұрақтар бойынша университеттің оқытушылар-профессорлар құрамына кеңес беру;

- факультеттер мен кафедралардағы (бағыттар мен мамандықтар бойынша) ҚР МЖМБС нормаларының және талаптарының, сонымен қатар Сапа басқармасы жүйесіне қойылатын талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

- бакалавриат мамандықтарының оқу-әдістемелік әдебиеттерімен қамтамасыз етілу мониторингін жүргізу (ғылымның қазіргі талаптарына және білім беру технологиялары жауап беретін, оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілмеген пәндерді анықтау);

- ҚР БҒМ грифін иемдену үшін РОӘБ мен ОӘК арқылы шығаруда қолжазба оқулықтарды/оқу құралдарын рәсімдеу бойынша әдістемелік кеңес беру;

- Республикалық деңгейде ұйымдастырылатын түрлі байқаулардың (мысалы «Жыл әдіскері», «Ұлағатты ұстаз», т.б.) университет деңгейінде жүзеге асырылуын ұйымдастыру болып табылады.

 

Әдістемелік бөлім қызметкерлері:

 

Әдістемелік бөлім жетекші әдіскері Абдурахманова Р.А.

Тел.: +7(72533) 6-36-36 ішкі номер 1017

+7(72533) 6-36-61

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

Әдістемелік бөлім әдіскері  Тайтенова Ж.К.

Тел.: +7(72533) 6-36-36 ішкі номер 1017

+7(72533) 6-36-61

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Әдістемелік бөлім жетекші әдіскері Мырзаханова А.К.

Тел.: +7(72533) 6-36-36 ішкі номер 1212

+7(72533) 6-36-61

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Әдістемелік бөлім жетекші әдіскері Досжан С.М.

Тел.: +7(72533) 6-36-36 ішкі номер 1017

+7(72533) 6-36-61

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.