Қазақстанның қарқынды даму кезеңінде жаратылыстану – гуманитарлық білім беру және ғылымды жетілдіру мәселелері

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

 

       2014 жылдың 15 және 16 мамыр «Қазақстанның қарқынды даму кезеңінде жаратылыстану – гуманитарлық білім беру және ғылымды жетілдіру мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізіледі. Конференция жұмысы қазақ, орыс, түрік және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Конференция материалдары арнайы жинақ болып жарық көреді.

      Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның жұмысы келесі бағыттар бойынша ұйымдастырылады:

- Физика, математика, информатика және жаратылыстану ғылымдары;

- Педагогика, психология және оқыту әдістемесі;

- Тарих және археология;

- Әдебиеттану, филология, дінтану және философия.

       Баяндама материалдары Microsoft Word форматында беріледі және келесі талаптарға сай болуы керек:

       1. Баяндаманың көлемі 6 беттен (А4 форматы)аспауы тиіс. Беттер номерленбейді.

       2. Бос өрістері: жоғарғы шегі -2 см, төменгі -2 см, сол жағы 3 см, оң жағы 1 см,.

       3. Негізгі мәтін: шрифт Times New Roman, шрифт өлшемі - кегель-14, абзац қашықтығы  0,8 см, қатараралық интервал – бірлік,  ені бойынша тегістеу.

       4. Баяндама тақырыбы: бас әріптермен жазылады,  жартылай карайтылған, абзацтық арақашықтық,  тегістеу – орталық.

       5.  Авторлардың аты-жөні: жартылай қарайтылған, абзацтық арақашықтық – жоқ, тегістеу – орталық бойынша.

6.      Мекеме, елді мекен, мемлекет: курсив, абзацтық  арақашықтық – жоқ, тегістеу орталық бойынша.

7.      Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: шрифт өлшемі – 12 кегель, тегістеу – ені бойынша.

       Ұйымдастыру комиссиясы және редакциялық алқа жинаққа материалдар таңдау құқын өзіне қалдырады. Рефераттық мазмұндағы мақалалар қабылданбайды.Студент, магистранттардың мақалалары үшін жетекшісінің пікірі талап етіледі.

       Баяндама мәтіндері 2014 жылдың 20 сәуіріне дейін электрондық түрде қабылданады. Ұйымдастыру жарнасы - 2500 тенге. Конференция материалдарының жинағы алдын - ала жарық көреді.

       Ұйымдастыру комииссиясының мекен жайы: ОҚО, Түркістан қаласы, Б.Саттарханов даңғылы, Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, №3 оқу ғимараты, 308 каб «Физика» кафедрасы.

 

        Барлық мәселелер бойынша ұйымдастыру комиссиясына хабарласып, толық мәлімет ала аласыздар. 8 (52533) 63636, ішкі 1312 сот 87058693442 эл.почта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Ұйымдастыруға жауапты; Құрмантаев Әбіл.

      Банковские реквизиты МКТУ им.Х.А.Ясави:

      РНН 582000019149

      ИИК KZ436010291000010707-Коммер.бюджет

      БИК HSBKKZKX

      АО Народный Банк Казахстана

      Кбе 16, БИН 990440008043

       г.Туркестан, университетский городок, Ректорат