Ғылым

Ғылым және инновация департаменті

Университеттің ОПҚ-ның ғылыми қызметі мен жетістіктері

 

 

 

 · Департамент туралы

 · Ғылым бөлімі

 

 

 

 · Ғылыми зерттеу жұмыстарының бағыты

 · Қаржыландырылатын гранттық жобалар

 · Ғылыми рейтингілі жарияланымдары

 · Патенттер мен өнертабыстар

 · Академиялық ұтқырлық, ғылыми тағлымдамалар

Ғылыми зерттеу институттары

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы (СҒЗЖ)

 

 

 

·  ҒЗИ Экология

 · ҒЗИ Түркология

 · ҒЗИ Жаратылыстану

 · Археология ҒЗО

 · Евразия институты

 

 
 

 

 · Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының бағыттары

 · Стипендиаттар

 · Конкурстар, Үздік ғылыми нәтижелер

 

Жас ғалымдар кеңесі

Іс-шаралалар
 
 

 

 · Негізгі қызметі

 · Құрылымы

 · Конкурстар, конференциялар

 · 2013-2014 оқу жылының жұмыс жоспары

 
 

 

 · Конференциялар анықтамасы

 · ХҚТУ-дегі конференциялар, конкурстар

 · Қазақстандағы конференциялар, конкурстар

 · Шетелдік конференциялар, конкурстар

 · Сыйақылар, наградалар мен шәкіртақылар

Диссертациялық және Ғылыми кеңестер

Ғылыми басылымдар
 
 

 

 · Диссертациялық кеңес (Рһ.D)

 · Ғылыми-техникалық кеңес

 · Нормативті құжаттар

 
 
 
 · Біліг журналы
 · Тhomson Reuters және Scopus базалары бойынша импакт-              
   факторлы журналдар
 · Ғылым кеңістігіне саяхат