Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институты

2015-2016 оқу жылына қабылданатын талапкерлерге арналған

(докторантураға, резидентураға және магистратураға)

 

Құжаттар тізімі

1.       Өтініш

2.       Диплом  қосымшасымен (түпнұсқа, нот. рас.)

3.       Жеке іс қағазы немесе еңбек  кітапшасының көшірмесі (түпнұсқа, нот. рас.)

4.       6 дана сурет (3х4)

5.       086у медициналық анықтама (флюрография кескінінің болуы міндетті)

6.       Шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттың түпнұсқасы және көшірмесі (бар болған жағдайда)

7.       Жеке куәлік түпнұсқасы мен көшірмесі (нот.рас.)

8.       Ғылыми хатшымен бекітілген жарияланған ғылыми мақалалар тізімі мен дәлелдеу үшін түпнұсқасы болу керек  (PhD үшін)

9.       Дело (пластикалық скорошиватель)

10.    Интернатура бітірген туралы куәлік (резидентураға түсетін үшін)

11.    Үміткердің ғылыми ізденістер аясындағы белгілі бір отандық және шетелдік ғылыми кеңесінің келісімі бойынша диссертацияның зерттеуінің жоспарланған негіздемесі (PhD үшін) негіздеме беруші Қ.А.Ясауи университетінен болуы міндетті

12.    Квитанция 

 

    Өтініш үлгісі